• Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày ảnh 1
  • Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày ảnh 2
  • Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày ảnh 3
  • Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày ảnh 4
  • Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày ảnh 5
  • Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày ảnh 6
  • Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày ảnh 7

Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày


THÔNG SỐ SẢN PHẨM: Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày

Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày - ảnh 1

Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày - ảnh 2

Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày - ảnh 3

Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày - ảnh 4

Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày - ảnh 5

Máy xát gạo liên hoàn tự động 20 Tấn /ngày - ảnh 6

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0906 066 638