• Máy sấy lúa Máy sấy cơ khí cho gạo ảnh 1

Máy sấy lúa Máy sấy cơ khí cho gạo


THÔNG SỐ SẢN PHẨM: Máy sấy lúa Máy sấy cơ khí cho gạo

Máy sấy gạo máy sấy cơ khí cho gạo

Lượng nước được loại bỏ trong quá trình sấy và lượng nhiên liệu cần thiết

Trọng lượng của hạt thô Gạo chưa được xử lý, vừa được thu hoạch, được gọi là gạo thô. Đơn vị trọng lượng của gạo là kg.

Lượng nước được loại bỏ trong quá trình sấy

Lượng nước từ hạt trong quá trình sấy được tính như sau

Lượng nước loại bỏ = Tổng trọng lượng của hạt tích điện / 100 × giảm độ ẩm × 1,2 (kg)

Lượng nhiên liệu cần thiết

Các điều kiện khí hậu môi trường sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu; phương pháp tính toán như sau:

Khi nhiên liệu bằng diesel, lượng diesel cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 (kg)

Khi nhiên liệu bằng than, lượng than cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 × 2 (kg)

Khi nhiên liệu bằng vỏ tàu, lượng vỏ cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 × 3 (kg)

Khi khí hậu thấp

Khi nhiệt độ thấp, giá trị mẫu số 10 được thay đổi thành 9 hoặc 8. Trong trường hợp đó, lượng nhiên liệu cần thiết tăng lên.

Ví dụ. tổng trọng lượng của hạt tích điện là 10000kg, yêu cầu giảm độ ẩm là 10, trong trường hợp đó, lượng nước loại bỏ là 1200kg.

Diesel yêu cầu là 120kg.

Lượng nước loại bỏ = 10000/100 × 10 × 1.2 = 1200kg

Diesel yêu cầu = 1200/10 = 120kgmáy sấy gạo máy sấy cơ khí cho gạo

Lượng nước được loại bỏ trong quá trình sấy và lượng nhiên liệu cần thiết

Trọng lượng của hạt thô Gạo chưa được xử lý, vừa được thu hoạch, được gọi là gạo thô. Đơn vị trọng lượng của gạo là kg.

Lượng nước được loại bỏ trong quá trình sấy

Lượng nước từ hạt trong quá trình sấy được tính như sau

Lượng nước loại bỏ = Tổng trọng lượng của hạt tích điện / 100 × giảm độ ẩm × 1,2 (kg)

Lượng nhiên liệu cần thiết

Các điều kiện khí hậu môi trường sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu; phương pháp tính toán như sau:

Khi nhiên liệu bằng diesel, lượng diesel cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 (kg)

Khi nhiên liệu bằng than, lượng than cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 × 2 (kg)

Khi nhiên liệu bằng vỏ tàu, lượng vỏ cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 × 3 (kg)

Khi khí hậu thấp

Khi nhiệt độ thấp, giá trị mẫu số 10 được thay đổi thành 9 hoặc 8. Trong trường hợp đó, lượng nhiên liệu cần thiết tăng lên.

Ví dụ. tổng trọng lượng của hạt tích điện là 10000kg, yêu cầu giảm độ ẩm là 10, trong trường hợp đó, lượng nước loại bỏ là 1200kg.

Diesel yêu cầu là 120kg.

Lượng nước loại bỏ = 10000/100 × 10 × 1.2 = 1200kg

Diesel yêu cầu = 1200/10 = 120kg
máy sấy gạo máy sấy cơ khí cho gạo

Lượng nước được loại bỏ trong quá trình sấy và lượng nhiên liệu cần thiết

Trọng lượng của hạt thô Gạo chưa được xử lý, vừa được thu hoạch, được gọi là gạo thô. Đơn vị trọng lượng của gạo là kg.

Lượng nước được loại bỏ trong quá trình sấy

Lượng nước từ hạt trong quá trình sấy được tính như sau

Lượng nước loại bỏ = Tổng trọng lượng của hạt tích điện / 100 × giảm độ ẩm × 1,2 (kg)

Lượng nhiên liệu cần thiết

Các điều kiện khí hậu môi trường sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu thụ nhiên liệu; phương pháp tính toán như sau:

Khi nhiên liệu bằng diesel, lượng diesel cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 (kg)

Khi nhiên liệu bằng than, lượng than cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 × 2 (kg)

Khi nhiên liệu bằng vỏ tàu, lượng vỏ cần thiết = lượng nước loại bỏ / 10 × 3 (kg)

Khi khí hậu thấp

Khi nhiệt độ thấp, giá trị mẫu số 10 được thay đổi thành 9 hoặc 8. Trong trường hợp đó, lượng nhiên liệu cần thiết tăng lên.

Ví dụ. tổng trọng lượng của hạt tích điện là 10000kg, yêu cầu giảm độ ẩm là 10, trong trường hợp đó, lượng nước loại bỏ là 1200kg.

Diesel yêu cầu là 120kg.

Lượng nước loại bỏ = 10000/100 × 10 × 1.2 = 1200kg

Diesel yêu cầu = 1200/10 = 120kg

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

0937 81 9999